ލަންކާގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ދިވެއްސެއްް- ޚާރިޖީ ވުޒާރާ

ކެޔޮދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް މިމަހު 11ގައި ފަށަނީ

ސަންގު ޓީވީ ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު، ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި

3 ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަދީބުގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި ފިސްތޯލަ ގެންގުޅު މައްސަލަ ބަލަނީ

ގެއެއް ރޯކޮށްލާނެކަމަށް ބުނެ ބިރު ދެއްކި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުލީއާގޭ ސަރަޙައްދުގައި ޕާކް ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަދައިފި

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފަށައިފި