ރައީސް ދެއްވީ ރޯދަމަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

އެސްޓީއޯއިން ރޯދައަށް ލުނބޯ އެތެރެކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

ފުރަތަމަ 2 މަސް ނިމުނުއިރު ޚަރަދަށްވުރެ އާމްދަނީ 15.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

ފުވައްމުލަކު ބަނދަރަށް ވަންނަ ސަފާރީތަކުން ނަގާ ފީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ނިމެނޭ: ޝިޔާމް

އުރީދޫގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 3.27ރ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ރޯދައަށް ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރައްވާ ކާޑު ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބަހަނީ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ، ފެނަކައާ ހަވާލުކުރި ބައެއް އައިސްޕްލާންޓުތައް މިފްކޯއަށް

އެސްޓީއޯއިން ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 1276 1277