ނޭޕާލްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްއަށް ދެލައްކައަށް ވުރެއްގިނަ ނޭޕަލީސް ދީފި

ރިއާލް މޮޅުވެ ތާވަލްގެ ކުރީގައި އޮތް ދެޓީމަށް ޕްރެޝަރކޮށްފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކްލަބް ހޯދައިފި

ޕާކިސްތާންގެ ކޯޗް ބޭރުކޮށް ބަޙްރެއިންގެ ކޯޗެއް އެމަގާމްއަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީއަށް އަފްޣާނިސްތާނު ދަތުރުކޮށްފި

ކޮންޓްރާއޯ ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާރއިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

އަޝްފާގްގެ ދެ ހެޓްރިކާއެކު، ސްރީލަންކާ ކޮޅަށް 10 ލަނޑު

ޗެތްރީގެ ލަނޑުން އިންޑިޔާ ބަނގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ