އިލެކްޝަންސުން ޕާރޓީތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުމަށް ގޮވާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަކަން

އިންސާފުން ވޯޓުގައި ކުރިލިބިއްޖެނަމަ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާނަން: އިމްރާން

ލިބުނު ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ޑީއެންއާރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްފި

ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީ.ޕީ.އެމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހޮވައިފި

އިލެކްޝަނުން ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލާކަމަށްބުނެ ޖޭޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރާއި ޚިލާފަށް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރު ނުބާއްވާނެ

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައިފި