އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު 4 މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ފަޅުރައްރަށާއި ފަޅު ތަކުން ލިބެންޖެހޭ 35 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބި

އެމްއެމްސީގެ ޖާނަލިޒަމް އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި.

ގދ ތިނަދޫގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

އޮޕަރޭޝަން –އިރުވަރު- ނިންމާލެވުނީ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު- ސީޕީ

ފިލިޕީންސަށް އެރި ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން އަދިވެސްތިބީ އެހާލުގައި

އައްޑޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދާއިމީ ޕްރޮގްރާމެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލި ލޯނަށް 13%އިތުރަށް އެދިފައި

ތިން ރަށެއްގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި