6 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސަލްޓަންސީ އަށް ހުޅުވާލައިފި

އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ސުރްބާނާ

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ފަރމިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހަނިމާދޫގައި ފަށައިފި

އޭއޭއިބީގެ ފައުންޑިންގ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހަމަޖެހިއްޖެ

މިއަދުން ފެށިގެން އާ އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަންވަނީ ފެށިފަ-

އޭވިއޭޝަން އާއި ނުލާ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަކަށް ނުދާނެ- ހާރިސް

ރާއްޖޭގައި ކޮކާކޯލާގެ ހިދްމަތްދޭތާ 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަނގަކުރަނީ

ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން ފުލުހުން ފާސް ކުރަނީ

އެމްއޭސީއެލް އިން އެމްޓީސީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

1 2 ... 742 743 744 745 746 747 748 ... 793 794