އަހުމަދު އިޖްލާން

415 ލިޔުން

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދީފި

ހަކަތައާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ގާބިލު ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: ޠާރިޤް

މިތިބީ ރައީސާއެކު ފިސާރި ސާބިތުވެ، ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއްނެތް ދާނީ ކުރިއަށް: ޢަބްދުއްރަހީމް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެ

"ދަ އައިލެންޑް ވީ ވޯންޓް" އާޓް އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވައިފި

ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އާމިރު މަންސޫރު

ހައިވޭގެ ސޯލަރތައް ނެގުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ވޯލްޑް ބޭންކާއެކުދަނީ ކުރަމުން: ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު

ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ސްކޫލްތަކުގައި އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގަން އަންގައިފި

އެންމެ މޮޅަށް ސިޓީ ލިޔާ މީހާ ހޮވަން މުބާރާތެއް

ޑެންގީ ޖެހިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް

ރައީސްގެ އިފްތިތާހީ ތަޤްރީރު: ދިވެހި ދިދަޔަށް އިރު އޮއްސުން ނިމުނީ، ތިރިކުރުމެއް ނުވާނެ!

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމުން ޑރ.މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފުލުހުންނަށް ދީފައިވަނީ އިންތިޚާބުގެ މާކުރިން ދޭން ނިންމި ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް: ފުލުހުން

ހަކުރު ބަލި: ފަރުވާ ބަހައްޓައިފިނަމަ ބައްޔާއެކުވެސް ދިރިއުޅެވިދާނެ

މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރުކާރުން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކޯވިޑުން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ކޮޅަށް ޖަހަންކުރި ދަތުރުގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް، ހުރިޙާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށްފި

ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކުން މަނާވާނެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ، މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަނެފި: ނާއިބު ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21