ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ސަޢުދީ ލީޑަރަކާ ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާއިއެކު ބޭއްވި ވާހަކަތައް ކާމިޔާބު- އީރާން

ޙަރަދުކުޑަކުރުމަށް ގްރީސްއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ހީނަރުވަނީ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 2013ގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މިވަގުތު ލުބްނާނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ

އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްޤްގެ ރަށްފުށުގެ އަވަށްތަކަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި