ޕާކިސްތާނުގައި ފެނުން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް ހުޅުވައިފި

ސަރްގެއި ލެވްރޯފް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގައި މުދަލުގެ އަގު މިދިޔަ 3 މަސްދުވަހު ނުދާހާ މައްޗަށް

ބިހާރު ސްޓޭޓްގައި ކާނާ ވިހަވެގެން 22 ކުދިން މަރުވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން

ސޫރިޔާ އިތުރު ގެއްލުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ބިރު

ސްޓަރ ވުޑް ކުންފުނިން ޔުނިސެފްގެ ކުޑަކުދިންގެ ފަންޑަށް އެހީވަނީ

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްޠީންގެ މަންދޫބުންނާއި އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުން ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު-ޒިޕީ

މުމްބާއީގެ ބަނދަރުގައި އޮތް އަސްކަރީ ސަބްމެރިންއެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ، އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއެކު އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

އިސްރާއީލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ 26 މީހަކު މިނިވަންކޮށްފި