ޕޯޗުގަލް: ރޮނާލްޑޯގެ އުއްމީދުތަކުގައި ކުލަޖައްސައިދޭންވެސް ތިބީ ތަރިން

ރޫމޭނިއާ: ރަންޔޫބީލްގެ އުފަލާއި، ހާޖީގެ ހަނދާންތައް ފެނިގެންދާނެ

ސްކޮޓްލަންޑް: ޖެހިފައިވަނީ އިނގިރޭސި ކުލަވަރު، މިއީ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ގައުމީ ޓީމު

ސާބިއާ: ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ކޮލިފައިވި ޓީމެއް، އޮތީ ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގެއްލިއްޖެ

ޕޮލަންޑް: އަދިވެސް ބަރޯސާވަނީ ލެވަންޑޯސްކީއަށް

ނެދަލަންޑްސް: ރޭވުންތެރިކަން ކުޑަ، މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމެއް

އިޓަލީ: މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ، އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފޯވާޑް ލައިން

ހަންގޭރީ: ތަފާތު ދައްކާނެ، ސަމާސާ ބަޔަކަށް ނުވާނެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 1627 1628