ތައިލެންޑްގެ ޔުނިވާސިޓީ ޗެމްޕިއަން ސިރްޕަތުމް އަތުން ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ގިނަ ހަމަލާތައް އުފެއްދި ނަމަވެސް 2-1އިން މެލޭޝިޔާ އަތުން ދިވެހި ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަމާޒު މެޑަލްއަކަށް

މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕްގައި ބާސްކެޓް ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންވަނީ ޕްރެޝަރު މެޗުތަކުގައި ކުޅުމުގެ ކޮންފިޑެންސް: ސެގާޓް

މުޅި ޓީމްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން، އެއްވެސް އިތުރު ވިސްނުމެއް ނެތް: އަސަދުﷲ

މެލޭޝިޔާ ސަފީރު ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސެލްޓަ ވީގޯ ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން (ސްޕެއިންގެ ސެލްޓަރ ވީގޯ / ފޮޓޯ: ހާފް ކޯޓް)

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 701 702