ދެވަނަ ދައުރަކަށް ބޮޑީބޯޑިންގެ ރައީސްކަމަށް ޢަރީފް

ގްރީންއިން އީގަލްސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ސްކޯޕިއަންސް އާއި އެސްއޯއެސް ބޯއީސް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ޒެފިޔާ އިން ވެންބޮޅަ ޔުނައިޓެޑްސް ގެ މައްޗައް ކުރި ހޯދައިފި

ސްޕްރިންޓް ބަލިކޮށް މާކަރީ ޔުނައިޓެޑްސް އަށް މޮޅެއް

އިޓާލިއަން ސެރިއާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ރޮނާލްޑޯއަށް

ފައިނަލްގައި 6 ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީއިން ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި އުފުލާލައިފި

"ރޮބެރީ" ބުންޑަސްލީގާގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައިވެސް ލަނޑުޖަހާ ލީގު އުފުލާލައިފި

ބަޔާން މިޔުނިކް ޖެހިޖެހިގެން 7 ވަނަ ފަހަރަށް ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 567 568