3 ތަށި ކާމިޔާބުކުރެވުނަސް އެއީ ފުދޭވަރެއް ނޫން - ގާޑިއޯލާ

ގާޑިއޯލާ ލައިގެން ހުރި ކޯޓް ނީލަން ކިޔަނީ

ފަހު މެޗުގައި ބޭލްއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނީ އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން - ޒިދާން

ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެމްބާޕޭ ދީފި

އެފްސީ ޒިޔާރަތްފަންނަ ބަލިކޮށް އެފްސީ އަފިރިން މެޗު ކާމިޔާބްކޮށްފި

ކުޅުނު ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސްކަވެންޖާސް ދެވަނަބުރުގެ ޖާގަ ހޯދައިފި

ކެޕްޓަން ކޮމްޕެނީ ސިޓީ ދޫކޮށް އެންޑަލެކްޓްގެ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިއެއްގެ މަގާމަށް

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ނިއުގެ ޖާގަ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދޭން ނިންމައިފި

ސާއިދާއިއެކު އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރާ އެތްލެޓިކްސް ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 567 568