މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްގެ ކަމިޔާބީގެ ފެށުން - ނަޒީފް

ބާސްކެޓުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުރަތަމަ މެޑަލް ރާއްޖެ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމަށް ތިންވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ކިޗީއާ ދެކޮޅަށް ހޮކޭއަށް ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދެވަނަ މެޗުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ނެދަލޭޑްސްއިން ފަހަތުން އަރާ އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކުޅުން ދަށްވީ މެޗްތައް ނުލިބޭތީ - އަސްއަދު

މުރަނގަ މީރު ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވިއްޖެ

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ތޮލާލް އިންތިޚާބުކޮށްފި