ޝިފްނާ އަޙްމަދު

758 ލިޔުން

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮކްޓޯބަރުމަހު ހާމަކުރަނީ

ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި 21 ރަށެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދެފި

ފަންނު އެކްސްޕޯއަށް ތަރުހީބު ބޮޑު - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހިލްޓަން ބްރޭންޑުގެ 120 ހޮޓާ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އަަޅަނީ

ސަޓާ އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު

ސަފާރީތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ

އީދު ބަންދަށްފަހު އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

އޭޝިއަރސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް" އެވޯޑް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލްއިން ހޯދައިފި

ބެސްޓް ސްޕާ ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް ރާއްޖެ ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ޗައިނާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގައި ދިވެހި 6 ޝެފުން

މިދިޔަމަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން 287 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް ރާއްޖޭގައި

މަސީގެ ބިލްޑެކްސް މޯލްޑިވްސް މިމަހު

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޓިކެޓަށް ދިވެހިން ކުރިހޭދަ އިތުރުވެއްޖެ

ބުދަ ދުވަހު އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއިން ޚިދުމަތް ދޭނެ

ބޭސްފަރުވާއަށްދާ ދިވެހިން މަދުވެ، ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަންދާ ދިވެހިން އިތުރުވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޔޫކްރެއިންގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ސިލްވަރ ޕާޓްނަރަކަށް އަލްޝާލީ މެރިން

ބީއެމްއެލްއިން ކެލާގައި އޭޓީއެމްގެ ޙިދުމަތްދޭން ފަށަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37 38