ޝިފްނާ އަޙްމަދު

851 ލިޔުން

ފަންނު އެކްސްޕޯގައި އެންމެ މޮޅު އަތޮޅުތަށް ހޮވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޔޫކޭގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެއަށް

ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއަށް 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި

މާލީ ދާއިރާއަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޤަވައިދާ ޙިލާފަށްކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތް އީޔޫއިން ބަލައިގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ލައިފް ރާފްޓް ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ރޯޔަލް ޖޯޑޭނިއަންގެ ޗާޓަރ ފްލައިޓްތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ޝެފުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މާސްޓަރ ކުލާހެއް ބީބީއެމްއިން ބާއްވައިފި

ވިޔަފާރި ޙަބަރު ގެނެސްދޭ "މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ރިވިއު" ލޯންޗްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް އޮންނާނީ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް ހދ.އަތޮޅުގައި ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިނިސްޓަރ ދެއްވައިފި

ވަޒީފާ ހޯދަން ފަސޭހަވާނެހެން، އަންނަ މަހު ޖޮބް ޕޯޓަލެއް ލޯންޗްކުރާނަން - ފައްޔާޟު

އާ އަހަރާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އައު މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށޭނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޓޫރިސްޓް އިންސްޕެކްޝަން ނިމުނުއިރު 1061 ތަނެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފި

އޮގަސްޓްމަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 12.4 އިންސައްތަ ކުރިއަރައިފި

ތޯމަސް ކޫކް ބަނގުރޫޓް ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހީނަރުކަމެއް ނާންނާނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ފްރީޑައިވް ވޯލްޑް ރެކޯޑްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ފަންނު އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެ

މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުން ނަފާ ހޯދާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43