ޚަބަރު

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 128އަށް

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 128އަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ 18 މީހަކު ރަނގަޅުވިކަން މިރޭ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިއަދު ރަނގަޅުވި 4 މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 26 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކާއި 15 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކާއި 46 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުންވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 5 މީހަކު މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 1313 މީހުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ފަރުވާދެމުންދަނީ 1163 މީހުންނަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ބަލިން ރަނގަޅުވާ މުއްދަތު ނިސްބަތުން ދިގުކަމަށް ޑޮކްޓަރުންވަނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުންވަނީ ލަފާކުރައްވާފައެވެ.

ކޯވިޑް-19އިން ރަނގަޅުވިކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމަނީ ޢަލާމާތްތައް ރަނގަޅުވެ ދެފަހަރަށް ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.