މޫރްސީގެ ސަޕޯޓަރުން ނެރެ ފާޠިޙް މިސްކިތް ހުސްކޮށްފި

އަލް-ފާތިޙް މިސްކިތުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

1 2 ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 »