ސާއިދު އަޙުމަދު

176 ލިޔުން

ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ސުކޫލުން ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ސެމީފައިނަލަށް ޒެފްރޯލްއާއި ފުލިދޫ ދަތުރުކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެޕްސް ކޮލެޖް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

މޯލްޑިވިސް ޓެނިސް އޯޕަންގެ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ސަޢުދުﷲ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ލީގު ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭ

ތަވާރޭޒްގެ މައްސަލާގައި ފީފާއިން ނިއުއަށް މުހުލަތެއް ދީފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ޤައުމީ ބިލިއަރޑް ކުޅުންތެރިން ރޭންކުކޮށްފި

ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ އަންހެން ސެމީފައިނަލަށް ޒެފްރޯލް، ފިރިހެން ފައިނަލަށް ލަޔަންސް

ރާއްޖެ ބަލިކުރެވުނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މޮޅަށް ކުޅެގެން، ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތަށް ސާބަސް: ލިއްޕީ

ގައުމީ 9 ބޯލް ޗެމްޕއަންޝިޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕއަންކަން އަމިނަތު ފާތީ ހޯދައިފި

އިކާޑީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް

ޗެމްޕިއަން ޖޮކޮވިޗަށް އަނިޔާވެ ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ

ޔޫތްލީގުގައި މާޒިޔާއިން ރޭ ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލީގު ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި

ޑީބީސީ ގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައިފި

74 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ 9 ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފި

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ ސުކޮޑުން ރޮނާލްޑޯއާއި ފެލިކްސަށް ފުރުޞަތު ދީފި

އިންޑިއާގައި އޮންނަ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 20 ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

އެފްއޭމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 14 އަހަރުންދަށުގެ ޔޫތް ލީގެއް ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9