ސާއިދު އަޙުމަދު

518 ލިޔުން

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ނަތީޖާއިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: ލަމްޕާޑް

ޔުނައިޓެޑް ބަދަލުވެއްޖެ، އެ ޓީމުގައި ތިބީ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން: ޓުޗެލް

ބާސެލޯނާއަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓުންނެއް ނޫން: ކޫމަން

ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް ވުލްވްސްއިން ތާވަލުގެ ހަވަނައަށް ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި

މިލާނަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވިދާނެ: އިބްރަހިމޮވިޗް

ޔުވެންޓަސް އަބަދުވެސް ނުކުންނާނީ މޮޅުވާން: ޕިރްލޯ

ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލުމަކީ މެޑްރިޑުން ހެދި ގޯހެއް: ޝަހުތަރު ކޯޗު

ޑޯޓްމަންޑަކީ ޔޫރަޕުގެ ގަދައަށެއްގައި ގުނާލެވޭ ޓީމެއް: އިންޒާގީ

ފްރެންކްފާޓް އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައަށް

މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މޮޅެއް، އެކަމަކު މިއީ ދިގު ދަތުރެއް: ޕިއޯލީ

ނަތީޖާއިން މާޔޫސްވޭ، ނަމަވެސް ލީގު ނިންމާލާނީ ކުރީގައި އޮވެގެން: ޕިރްލޯ

މިއީ އުނދަގޫ މޮޅެއް: ގާޑިއޯލާ

މެޗު ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ދެވަނަ ހާފްގައި ނުކުޅެވިގެން: ލަމްޕާޑް

ބަޔާން އާއި ލީޕްޒިގް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް

އިންޓަރ މިލާން ބަލިކޮށް މިލާނުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް

މިއީ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލުން ދެއްކި އެންމެ މޮޅު ކުޅުން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލަކީ އެންމެ މޮޅު ޓީމު، މިއީ ވަރުގަދަ އިމްތިހާނެއް: އަންޗެލޮޓީ

ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނަން: ޒިދާން

ޔުނައިޓެޑާ ކުރިމަތިލާއިރު ޕީއެސްޖީއަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި އެޅިފައި

އެވަންޓަންއިން ދައްކާ މޮޅު ކުޅުމުން ހައިރާނެއް ނުވޭ: ކްލޮޕް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25 26