އައްޑޫ ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ތިނަދޫގެ "ބީ" ކެޓެގަރީގެ ފްލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ޢާންމުކޮށްފި

ހއ އަތޮޅުން ޅ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ނޮޅިވަރަމުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަށް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ހިތަދޫގެ ފްލެޓްކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުލައިފި

ސާފު ރާއްޖެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުވަދު އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް 50،000 ޑޮލަރު

ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކުގެ ބީ ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިހަފްތާތެރޭ އާންމުކުރަނީ

ތިނަދޫ ގޭސް ޕްލާންޓު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 80 81