ކުޅިވަރު

ދިހަ މީހުންނާއެކު ކުޅެ ބަޔާން ގަދަ ސޯޅައަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ގަދަ ސޯޅައިގެ ޖާގަޔަގީން ކޮށްފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާޔާންއިން ކާމިޔާބުކުރީ އޮސްޓްރިޔާގެ ސަލްޒްބާގްއާ ވާދަކޮށް 3-1 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ބާޔާންއަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮބާޓް ލެވޮންޑެސްކީ، ކިންގްސްލީ ކޯމަންގެ އިތުރުން ލިއޮރީ ސާނޭއެވެ. ސަލްޒްބާގަށް ސުންކަނޑުވާލަ ދިނީ މާގިމް ބެރިޝާއެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ލެވޮންޑެސްކީ ޖެހި ލަނޑާއެކު އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުގެ ތާރިހުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަލަނޑުގެ ސްޕެއިންގެ ރައުލް ގޮންޒާލް ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ އަރާހަމަކޮށްފައެވެ. އެއީ 71 ލަނޑުޖަހައިގެން. މެޗުގެ ފަހު 24 މިނިޓު ބަޔާންމިއުނިކުން ފުރިހަމަކުރީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ އެޓީމުގެ މާކް ރޮކާ އަށް ދެވަނަ ރީނދޫކާޑާއެކު ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

މި ގުރޫޕްގައި ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރަޝިޔާގެ ލޮކޮމޯޓިވް މޮސްކޯ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި ނަތީޖާއެކު މުބާރާތުގެ ގަދަ ސޯޅައިން ބަޔާން މިއުނިކް ޖާގަކަށަވަރުކުރީ ގުރޫޕްގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗު މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ގުރޫޕްގެ ދެވަނައިގަ އޮތް އެތުލިޓިކޯ އަށް ލިބެނީ ފަސްޕޮއިންޓެވެ. ތިންޕޮއިންޓާއެކު ލޮކޮމޯޓިވް މޮސްކޯ އޮތީ ތިންވަނައިގައެވެ. ފުލުގައި އޮތް ސަލްޒްބާގަށް ލިބެނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ. ރޭގެ ހޯދި މޮޅާއެކު ބަޔާންއިން ވަނީ ބަލިނުވެ 15 މެޗުހަމަކޮށްފައެވެ.