ޚަބަރު

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި


މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީހ.ސަދުބަރަކާ ގޯޅީގައި ހުންނަ ހ.ބްރައިޓް ކޯނަރ ގޭގެ ތިރީބައިގައި ހުރި ޑީއެފް ކާޕެންޓްރީގައެވެ.

މި ކާޕެންޓްރީގައި ރޯވި އަލިފާން މިހާރުކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެކާޕެންޓްރީއަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ.