އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނަން- ޓިކްޓޮކް

އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާއާ ދެމެދުގެ ވިޔަފާރީގެ ކޯޅުމެއް!

މާކް ޒަކަބާގްއަކީ މިހާރު ސެންޓި ބިލިއަނަރެއް!

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށް އެޅެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ

ފޭސްބުކްގެ މުވައްޒަފުން އަންނަ ޖުލައިމަހާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި ތިބެގެން

ޓިކްޓޮކްއާއި ވީޗެޓް މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވައިފި

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފާނެ!

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ 40 އިންސައްތަ މަންޒިލް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

އެޗްއެސްބީސީގެ ފައިދާ 65 އިންސައްތަ ދަށަށް

« 1 2 3 4 5 6 7