އައިލެންޑްގެ ކޯޗް ޓްރެޕަޓޯނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗެއްގައި ބްރެޒިލް ޕޯޗުޖަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާއެކު ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ފެށުން މެޑްރިޑުން ރަނގަޅުކޮށް

ލީގްގެ އަށް ކުލަބްގެ ތެރެއިން އެފްއޭއެއްއިން ފައިސާއެއްކޮށްދީފައިވަނީ އެންމެ ތިން ކުލަބްއަށް

އާސެނަލް އަލުން ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޮޑުކުރަަން އުޅޭވާހަކަ ޔޫއެފާއިން ދޮގުކޮށްފި

ޓޮޓްނަމްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމް ބަލިކޮށް ވެސްޓް ހޭމްއިން ޓޮޓްނަމް ސިއްސުވާލައިފި

މިޗޫއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ސްކޮޑުން ޖާގަ ދީފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކާމިޔާބީއާއެކު އަފްގާނިސްތާންގައި އުފާފާޅު ކުރަމުން އެބެދޭ