ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު ސިގެއްލާގައި މަރުވި މީހުންނާއި އެއްވަރު

މިއަދުވެސް 800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްފަހުން ކޯވިޑްގެ ޢަދަދުތައް 300 އިން ދަށަށް

މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން: މިނިސްޓަރ ޝައުނާ

"ޓީމް ޚާރިޖިީ"އަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ޝުކުރު

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައި: އެޗްއާރުސީއެމް

ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް 800އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 100އަށް މިހާރު ގުޅޭނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 105 106