އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

272 ލިޔުން

50ވަނަ ޤައުމީ ޓެނިސް މުބާރާތް ބީއެމްއެލުން ސްޕޮންސަކޮށްފި

ކޮއްދިއްޕަރުގެ ބަލިކޮށް ބަނޑޮހުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަންގަވާ ގޮތަކަށް

މާލޭގައި ފުޓްސަލް އިންޑޯ ސްޓޭޑިއަމެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ކުޅިވަރު ކޯޓުތަކުގެ ބީއޯކިއުއާއި ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނޮވިއާ އިންޖިރިއާ ހަވާލުކޮށްފި

7 ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާ އެމްޓީސީސީން ހަވާލުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ މުބާރާތުން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް: އަދީލް

މޮޅަކާއިއެކު ގުޑީސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ކްލްބަ ވެމްކޯއިން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިފި

އެލެކްޓްރިކް ސިޓީ ބޯޑާއި އެއާފޯސް ޓީމް އަތުންވެސް ގުޑީސް ބަލިވެއްޖެ

ހުރިހާ ވިސްނުމެއް މިހާރު ހުރީ ނޭވީ ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން - އަދީލް

ވަރުގަދަ އާމީ ޓީމް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް

ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ވެމްކޯއިން އުންމީދު އައުކޮށްފި

ދެބެންގެ އުންމީދަކީ 2020ޓޯކްޔޯ އޮލީމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވުން - ނަބީހާ

ވޯލްޑް ސަރފިންގ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާޅާ އެޅުންތެރިންނާއި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގައި އޮންނަ ކުލަބު މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ވެމްކޯ އާއި ގުޑީސް ފުރައިފި

މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިއޮތް 5 ރަށެއްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސަށް ކޮލިފައިވާން ބޭނުން: ނަބީހާ

އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ ތިން މެޑަލް: ރިފާޢު

ރޭސިން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް ސްރީ ލަންކާއަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14