އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

137 ލިޔުން

ސަރަހައްދުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ބަލަހައްޓާނެ ގޯލްއެއް ނެތް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ބޮޑީބޯޑިންގެ ރައީސްކަމަށް ޢަރީފް

ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުން މުބާރާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބީހޯދަން އޮތް ބޮޑު ހުރަހެއް - ޖަޑާ

ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ޓީމް ރަނގަޅަށް އެކުލަވާލުން - ނީޝާމް

އޯޕަން ޓޭމްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއޭސީއެލް ހޯދައިފި

ޔޫއެފާ ކުއަޑްރަންގިއުލާ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތަކީ ޒުވާން ޓީމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް - ޖަޑާ

މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުލަބު ނޫން - ހަވީ ގްރާސިއާ

ޕްރީސީޒަނަށް ތައްޔާރީތަކަށް ދޭންބުނި ލާރި އަދިވެސް ނުލިބޭކަމަށް ކުލަބުތަކުން ބުނެފި

ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ވޮލީ ޓީމް އިޢުލާންކޮށްފި

އެއާ ބެޑްމިންޓަން ތަޢާރަފްކޮށްފި

އަންވާރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް ފަށައިފި

މެލޭޝިޔާގައި އޮންނަ ޓީ-20 މުބާރާތަށް ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

މެޑްރިޑް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ރަފޭލް ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދައިފި

ވޮލީޓީމްއަށް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޓްރެއިނިންގް ކޭމްޕެއް - މުޙައްމަދު ސާޖިދު

ސުގާ ކޯން އާއި ކިޔަވާ ސްޕޯޓްސް އިން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޒާހިރު ނަސީރު މެމޯރިއަލް ކަޕް 2019ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސީޒަން އޯޕަނިންގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން އަރީފް އާއި ޢަލީ ޖާވިދް ހޯދައިފި

ކުޅިވަރަކީ އުނގެނުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް - ނައިބް ރައީސް

ދެވަނަ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7