ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވެގެން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި


ރާއްޖެއަށް މިހާރު
ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެެރެފި އެވެ. މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ
އިދާރާއިން ބުނީ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ
އަތޮޅުތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު 9.30 އިން މެންދުރު 12.30 ހާ ހަމަޔަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ

އެހެންކަމުން މޫސުމަށް  ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން
ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައި އެވެ.