ޚަބަރު

ބްރެޒިލްގެ ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް


ބްރެޒިލްގެ އިރުއުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި މި ވަނީ، ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެ ގުރޫޕުތަކުން ދާދިފަހުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުޅުޖަހައި، ޢިމާރާތްތަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާދީ، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކާފައިވެއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އިރުއުތުރުގައިވާ ރިޔޯ ގްރާންޑޭ ޑޫ ނޯރްޗޭ ޕުރޮވިންސުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ނަތާލްގައެވެ.

އެ ސަރަޙައްދުގެ 40 ރަށެއްގައި ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި، ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ އޮފީސްތަކާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރަށް ވެސް ގުރޫޕުތަކުގެ ހަމަލާތައް ވަނީ އަމާޒުކޮށްފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކުށްކުރާ ގުރޫޕެއް ކަމުގައިވާ "ފަސްޓް ކެޕިޓަލް ކޮމާންޑް" ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ނަތާލްގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން ވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކުރިމަތިލާފައެވެ. މި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ގުރޫޕުތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެކަކު މަރުވެފައިވާއިރު، 97 މެންބަރުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ގުރޫޕުތަކުން ދީފައިވާ ހަމަލާތަކުގެ އަޑީގައި ތިބީ، ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެ ގުރޫޕުތަކުގެ ބޮޑުން ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުއެވެ. އަދި، މި ހަމަލާތަކަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި މަސްރަޙު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކާ ދެކޮޅާށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލުއީޒް އިނާސިއޮ ލޫލާ ޑެ ސިލްވާގެ އެންގެވުމަށެވެ. އޭނާވަނީ، 500 އަށްވުރެ ގިނަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންގަވާފައެވެ.