ދުނިޔެ

ޔޫކްރެއިނުން ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާ ގުޅުމާ ގާތަށް

ވިލާތު އިއްތިހާދު (އީ.ޔޫ)ގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރުހުންދޭން އެ ގުޅުމުން ނިންމައިފިއެވެ. ޔޫކްރެއިނާ އެކު، އެ ޤައުމުގެ އަވަށްޓެރި މޯލްޑޯވާއަށް ވެސް، އީ.ޔޫ.އާ ގުޅުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވިލާތުގެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން މި ހަބަރު ދެއްވީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާ އުރްސުލާ ފޮންޑެ ލަޔަންއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ތިބީ މި ކަމަށް ކެތް މަދުވެފައި ކަމުގައެވެ. އަދި, އެ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭން ބޭނުންވާ ކަމުގައެވެ.
މިކަމާ މެދު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރު ގަދަ ކަމުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، މި ކަމާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާ ކަމުގައި އޭނާ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން އީ.ޔޫ.އާ ގުޅުމަކީ ރަޝިޔާއިން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިނުން އީ.ޔޫ.އާ ގުޅުމަކީ އެ ޤައުމަށް މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި، އީ.ޔޫ.އަކީ އަސްކަރީ ގުޅުމެއް ނޫން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، އިޤްތިޞާދީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމުގައެވެ.

ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިކޮނިމިކް ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވަނީ އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އެ ޤައުމަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމުގައެވެ. އަދި، ޔޫކްރެއިންގެ ހިންގަމުންދާ "ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަން" ހުއްޓައިނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިނުން އީ.ޔޫ.އާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމުގައި ރަޝިޔާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ތަރުޖަމާނު ދިމިޓްރީ ޕެސްކޯފް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ، އީ.ޔޫ.ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަސްކަރީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ވެސް އީ.ޔޫ.އިން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރައި ހަނގުރާމަކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އީ.ޔޫ.އާ ގުޅުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެން ދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވެސް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ޚަބަރެއް ދެއްވާފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ޖޯންސަން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ޕުރޮގުރާމެއް ފެށުމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ. މިއީ ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ ފެށި ފަހުން ޖޯންސަން ޔޫކްރެއިނަށް ކުރެއްވި ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ.