ސިޔާސީ

މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނަގަން ފަށައިފި
 


މަޖިލީހުގެ  ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރ ރީކޯ މޫސާމަނިކުގެ ނަމެވެ.