ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން

13 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުގެ މަގާމާއި 3 ކައިންސިލަރުގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުގެ މަގާމާއި 3 ކައިންސިލަރުގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުގެ މަގާމާއި 3 ކައިންސިލަރުގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް