ޚަބަރު

ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ހައިވޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވީ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރީހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ހައިވޭގައި ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއްގައި ޖެހިގެންކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 12:04 ހާއިރުކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި އެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާވީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ..