ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އަލިފާން ފަރުބަދަ 40 އަހަރަށް ފަހު ގޮވަން ފަށައިފިއެވެ. މައުނަ ލޯއާގެ ނަން ދީފައިވާ މި އަލިފާން ފަރުބަދަ އޮންނަނީ އެމެރިކާގެ ހަވާއީގައެވެ. އަލިފާން ފަރުބަދައިން ފައިބަމުންދާ ދިޔާ އަލިފާނުގެ ކޯރުތައް ތިރިއަށް ފައިބަމުން ދާއިރު، އެ ތަނުން ބޭރުވަމުންދާ ދުމާއި ހޫނު އަޅި ވެސް ވަނީ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ފެތުރިފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިޔޮލޮޖިކަލް ސަރވޭއިން ބުނާ ގޮތުގައި، މައުނަ ލޯއާ އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ ތެރޭގައި ޕްރެޝަރު ހެދެމުންދާތާ މިހާރު އެތަކެއް އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ. އެ ތަނުން ދިޔާ އަލިފާނުގެ ކޯރުތައް ފައިބަމުން ދާއިރު، ފަރުބަދައާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް، އަލިފާން ފަރުބަދައިން ބޭރުވަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ގޭސްތަކާއި ދުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އަދި، "ޕެލޭޒް ގްލާސް" ނުވަތަ އަލިފާން ފަރުބަދައިން ބޭރުވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ބިއްލޫރީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮތް ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ހަވާއީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތަކަށް އަލިފާން ފަރުބަދައިން އަރަމުންދާ އަޅިތައް ފައިބާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ އިރުއުތުރުގައި 44,000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ހީލޯގެ ނަން ދީފައިވާ ރަށެއް އޮވެއެވެ.

މައުނަ ލޯއާއަކީ ހަވާއީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އަލިފާން ފަރުބަދައެކެވެ. މި އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ ބޮޑު ބައެއް އޮންނަނީ ކަނޑުގެ އަޑީގައެވެ. އަދި، އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ އެންމެ ބުޑުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮޅާ ދެމެދު 17 ކިލޯމީޓަރު ހުންނާނެ ކަމުގައި ޔޫ.އެސް. ޖިއޮލޮޖިކަލް ސަރވޭއިން ބުނެއެވެ.

މައުނަ ލޯއާއަކީ ހަވާއީގައި ހުންނަ ހަރަކާތްތެރި ހަ އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ ތެރެއިން އެއް ތަނެވެ. 1843ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އަލިފާން ފަރުބަދަ ވަނީ 33 ފަހަރެއްގެ މަތިން ގޮވާފައެވެ. 1984ވަނަ އަހަރު ހިނގި ގޮވުމުގައި 22 ދުވަސް ވަންދެން އެ ތަނުން ދިޔާ އަލިފާން ފައިބާފައިވެއެވެ.