ޚަބަރު

ބަޣުދާދުގައި ގޭސް އުފުލާ ބައުޒަރެއް ގޮވާ، ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ޤުދުރަތީ ގޭސް އުފުލާ ބައުޒަރެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ބަޣުދާދުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދެއްގައި އޮންނަ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ކައިރީގައި ބައުޒަރު ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވަގުތެއްގައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އިތުރު 13 މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކަމުގައި ބަޣުދާދުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެއެވެ. ބަޣުދާދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސަލާމަތީ ފައުޖުތަކުގެ އިސް ކޮމާންޑަރު އަޙުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ބައުޒަރު ގޮވައިފައި ވަނީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިއީ ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަމުގައެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގުމާ އެކު ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޓީމުތަކުން ވަނީ އެ ސަރަޙައްދަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި، ޒަޚަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ. މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ ނުވަ މީހުން ކަމުގައި އިރާޤުގެ އޮފިޝަލުން ބުނި ނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޓީމުތަކުން ބުނަނީ މި ހާދިސާގައި 12 މީހުން މަރުވި ކަމުގައެވެ. އަދި، 20 މީހަކު ޒަޚަމުވި ކަމުގައެވެ.

އިރާޤުގެ ރައީސް ޢަބްދުއްލަޠީފު ރާޝިދު ވަނީ މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދުމަށް ފުރިހަމަ ތަހުޤީޤެއް ހިންގާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އިރާޤުގެ ދަތުރުފަތުރާއި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ދޯދިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މި ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގެ އަދަދު ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

2021 އޭޕްރިލް މަހު ބަޣުދާދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގައި އެ ތަނުގައި ރޯވެ 80އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ. އެ ތަނުގައި ރޯވާން މެދުވެރިވީ، ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުރި އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.