ޚަބަރު

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ތައިވާނުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަނީ

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ތައިވާނުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަމުންދާ ކަމުގައި އެ ޤައުމުން ބުނެފިއެވެ. ތައިވާނުގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާއިން ބުނީ، ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް 49 ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ޓައިވާނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާއިން ވަނީ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށާފައެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގެ ދަށުން، ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުތައް ވަނީ ޓައިވާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ވަށައިލާފައެވެ. އަދި، އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ދަނީ، އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަމުންނެވެ.

ޓައިވާނުގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާއިން ބުނީ، ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް 49 ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުން، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި، ޗައިނާގެ އުޅަނދުތައް ފައްސައިލާފައި ވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޗައިނާގެ ހަތް އަސްކަރީ ޑްރޯންއެއް ޓައިވާނުގެ ރަށްތަކެއް ކަމުގައިވާ ކިންމެންއާއި މަޓްސޫ ކައިރިން ދަތުރު ކުރަން ފެށުމުން "ފްލެއަރ" ބޭނުން ކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވެސް ޓައިވާނުން ބުނެއެވެ. އަދި، މި ކަމާ ގުޅިގެން ޓައިވާނުން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައެވެ.