އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑި ޔޮންއަށް ޔޫރޯގައި ނުކުޅެވޭނެ

ނެދަލަންޑްސް ނިންމާލީ މޮޅަކާއެކު، ޕޮލަންޑާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް މޮޅެއް

ފްރާންސް: ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ، އަމާޒަކީ ތަށި

އިންގްލަންޑް: މުހިންމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެ އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި

ޑެންމާކް: މޮޅުވާނީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުވެސް ކުޅެގެން

ޗެކް ރިޕަބްލިކް: ޔޫރޯގެ ކުރިން އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގެންފި

ޔޫރޯ 2024: ޖަރުމަނުގެ ތައްޔާރީތައް

ޔޫރޯ 2024: މުބާރާތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ކުޅުންތެރިން

ކްރޮއޭޝިއާ: މިއީ އެ މީހުންގެ ފަހަރުތަ؟

1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42